NIEUWS 


    *  In het kader van de maand van de verzwegen geschiedenis schreef Reggie Baay op verzoek van De Correspondent  een         essay getiteld 'Over deze Nederlandse slavernijgeschiedenis hebben we het nooit'. Dit essay verscheen op 19 -10 -2017 in De         Correspondent.

         https://decorrespondent.nl/7479/over-deze-nederlandse-slavernijgeschiedenis-hebben-we-het-nooit/2875454899416c1a34e1a 

   

      Afgelopen najaar, in oktober en november 2016 reisde Reggie Baay in het kader van zijn nog te verschijnen roman door         Indonesië. Op basis van uniek materiaal uit het familiearchief, maakte hij deze reis om greep te krijgen op het intrigerende         'onbenoemde' Indische verleden tussen 1945 en 1950. De tocht voerde hem onder andere naar Java, Sumatra en Bali. Over         deze reis, over wat hij zag en vond, maar ook over lezingen op Indonesische universiteiten en op het Ubud Writers & Readers         Festival op Bali vertelt hij op 4 juni a.s. in het Tong Tong Theater tijdens de Tong Tong Fair op het Malieveld in Den Haag. Zijn         vertelling Indrukken van een onbenoemd verleden  wordt vergezeld door foto's en wordt afgewisseld met fragmenten uit         zijn nieuwe, nog te verschijnen roman. (Zie ook de agenda)


     *   In de Jakarta Post van maandag 21 november 2016 verscheen integraal de tekst van de (verkorte) Theatermonoloog I Am         van Reggie Baay naar aanleiding van zijn optreden op het Ubud Writers & Readers Festival dat enkele weken eerder op Bali         plaatsvond en waar hij (o.a.) deze tekst heeft voorgedragen. I Am (Ik Ben / Aku Adalah) is een monoloog over de identiteit         van de Indo. 

         http://www.thejakartapost.com/news/2016/11/21/address-dutch-people-i-am.html 


      *   Van 26 t/m 30 oktober 2016 is Reggie Baay te gast op het Ubud Writers & Readers Festival  in Ubud op Bali. Het Ubud             Writers & Readers Festival is hét toonaangevende literaire festival van Zuidoost-Azië. (Zie voor de optredens ook de           agenda.)

             

      * Onlangs verscheen in het Surinaamse dagblad De Ware Tijd een recensie van Daar werd wat gruwelijks verricht:

        'De eerste afschaffing van de slavernij in een Nederlandse kolonie vond plaats op 1 januari 1860. Deze historische datum is         vrijwel onbekend in de geschiedenis. Dit boek bevestigt wat altijd al mijn vermoeden was: de slavernij in Oost-Indië was van         veel groter omvang dan aangenomen werd. 'Daar werd wat groots verricht', plachten Indiëgangers te zeggen over de handel         en wandel in de Oost. Reggie Baay maakt korte metten met dit idee.' 

        En:

        'Deze publicatie over slavernij in Oost-Indië [...]  is de eerste in haar soort. De reden dat dit stuk geschiedenis in de         vergetelheid is geraakt wordt ook belicht in dit baanbrekende werk van Reggie Baay.' (De Ware Tijd, 27 februari 2016)

 

     * In de Stadsschouwburg van Amsterdam houdt Reggie Baay samen met Bas Heijne en Ian Buruma een lezing over De Stille         Kracht van Louis Couperus naar aanleiding van de opvoering van De Stille Kracht door Toneelgroep Amsterdam. De         acteurs Aus Greidanus jr., Maria Kraakman, Dewi Reijs en Barry Emond vertolken daarbij scènes uit het stuk. Wish you were         here, 7 december 2015,  Stadsschouwburg Amsterdam.


     *  In de Jakarta Post  (de grootste Engelstalige krant van Indonesië) van maandag 5 oktober jl. verscheen een artikel van de         hand van Linawati Sidarto over de slavernij in de Oost en Daar werd wat gruwelijks verricht :
        '"I became increasingly dismayed as I did my research: How was it possible that nobody had any idea about this dark history?"         says Reggie Baay, author of Daar werd wat gruwelijks verricht; slavernij in Nederlands-Indië.' (Jakarta Post, maandag 5         oktober 2015)

 

 • In het Antilliaans Dagblad  van donderdag 24 september jl. verscheen een artikel van de hand van Cees Luckhardt onder de titel 'Parallellen slavernij Oost en West'. Hierin wordt Daar werd wat gruwelijks verricht  besproken en het symposium over slavernij in Oost en West dat op 15 september jl. op de Vrij Universiteit in Amsterdam werd gehouden en waar ook Reggie Baay een lezing hield. 
        'Volgens Baay kunnen parallellen en het totaalbeeld alleen duidelijk worden indien in toekomstig onderzoek de schotten tussen         de geschiedenis van de Oost en de West worden geslecht. [...] Het Nederlandse onderzoek kenmerkt zich de afgelopen twintig         jaar jaar, in weerwil van de feiten die steeds meer bekend raken, vooral door een cijfermatige benadering en een neiging tot         bagatellisering gekoppeld aan een trots op de Nederlandse Gouden Eeuw.' (Antilliaans Dagblad, donderdag 24 september         2015)
 
 • Het zomernummer van EAST Down Under, het toonaangevende gecombineerde reismagazine over Australië, Nieuw-Zeeland en Zuidoost Azië, bevat een bespreking van Daar werd wat gruwelijks verricht van de hand van schrijver en criticus Kester Freriks. In zijn stuk, met de titel 'Tegen de golven van heimwee', wijst hij er op dat een mogelijke reden voor de onbekendheid in ons land van de slavernij in de Oost ook zou kunnen zijn dat veel literatuur over Indië/Indonesië beschouwd kan worden als 'heimweeliteratuur', en hij vervolgt: 'De consequentie ervan is dat het perspectief van heimwee nieuwe visies of kanttekeningen in de weg staat. Want kom je aan iemands herinneringen, dan kom je aan het wezen van zijn of haar persoonlijkheid.' Om vervolgens de bespreking te besluiten met: 'Het is goed dat Reggie Baay met Daar werd wat gruwelijks verricht, en ook met eerdere boeken als De Njai en Portret van een oermoeder, tegen die golven van heimwee naar een verloren paradijs ingaat en ons af en toe de schaduwkant van het koloniale leven toont. Hierdoor zorgt hij ervoor dat onze blik naar het hedendaagse Indonesië inderdaad gekleurd wordt met verwondering. We kunnen niet tot in lengte der dagen naar Indonesië kijken met gevoelens van verlies, gemis en nostalgie.' (EAST Down Under, zomernummer, juli 2015

 

 • In het Reformatorisch Dagblad van 6 juli jl. verscheen onder de titel 'Slavernij in Nederlands-Indië, een vergeten bladzijde in de geschiedenis' een recensie van Daar werd wat gruwelijks verricht: 'Historisch onderzoek gaat vaak over gebeurtenissen waar al eerder over geschreven is. Dat is niet het geval in het boek van Reggie Baay [...]. De titel is sprekend. In 'Daar werd wat gruwelijks verricht' onthult hij feiten over de slavernij in dit gebied waar de lezer van schrikt. Hebben wij dat nooit geweten?' (Reformatorisch Dagblad, 6 juli 2015)

 

     *  De aflevering van het VPRO televisieprogramma BOEKEN van 11 januari jl., waarin Reggie Baay wordt geïnterviewd over         zijn boek Daar werd wat gruwelijks verricht, werd op zondag 28 juni herhaald op NPO1 om 11.20 uur.

 

 •  In het april/mei-nummer van Marinjo verscheen een mooie recensie van Daar werd wat gruwelijks verricht van de hand van Wim Manuhutu: 'Duidelijk is dat Reggie Baay, net als eerder met zijn boek over de Indonesische njai (huishoudster) als voormoeder van veel Indische families, ook nu weer een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan onze kennis van een deel van de geschiedenis van het koloniale verleden waar lang niet of nauwelijks over is gesproken.' (Marinjo, onafhankelijk Moluks magazine, april/mei 2015)

 • Op de Belgische nieuwssite DeWereldMorgen.be verscheen in april 2015 onder de titel 'Slavernij in de Oost: 'vergeten' Nederlandse geschiedenis' een uitgebreide recensie van Daar werd wat gruwelijks verricht :  'Reggie Baay schreef met Daar werd wat gruwelijks verricht een uitmuntend en cruciaal onderzoekswerk. Volgens de achterflap is dit 'het eerste boek waarin de geschiedenis van de slavernij in 'ons Indië' in zijn geheel verteld wordt.' Bijna niet te vatten dat dit werk pas in 2015 wordt gepubliceerd. Dit boek is met andere woorden verplichte literatuur voor elke Nederlander en elke geëngageerde mens die de waarheid van de koloniale geschiedenis wil erkennen.' 

 

 

    *   Op 27 mei jl. verscheen de 4e druk van Reggie Baays debuutroman De Ogen van Solo


    *   Inmiddels is de 3e druk van Daar werd wat gruwelijks verricht verschenen.


    *  In het Nederlands Dagblad  van 27 februari 2015 verscheen eveneens een bespreking van Daar werd wat gruwelijks         verricht,  '[...] een boek met een titel waarvan men zich afvraagt waarom die nu pas werd bedacht.' En: [...] de grootste         verdienste is dat een onderbelicht thema uit het koloniaal verleden nu in het volle daglicht staat.' (Nederlands Dagblad, 27-

        02-2015)


 • Onder de titel  'Verzwegen geschiedenis onontkoombaar verteld' , verscheen 24 februari 2015 op de website van Literair Nederland een bespreking van Daar werd wat gruwelijks verricht  van de hand van Adri Altink: 'Baay levert met Daar werd wat gruwelijks verricht een belangrijke bijdrage aan een geschiedenis die lange tijd liever werd benoemd als Daar werd wat groots verricht. [...] Lezen dus, dit boek!' 
 • In het dagblad Trouw  verscheen in de editie van zaterdag 14 februari 2015 een mooie, paginagrote recensie van Daar werd wat gruwelijks verricht :  'Baays goed geschreven boek corrigeert op overtuigende wijze ons vertekende beeld over slavernij.' (Trouw, 14-02-2015)

 • In verband met de verschijning van zijn laatste boek Daar werd wat gruwelijks verricht  leest en signeert Reggie Baay bij verschillende boekhandels in het land. Wellicht ook bij u in de buurt. Raadpleeg hiervoor de Agenda op deze site. 

 • Op zondag 18 januari 2015 was Reggie Baay samen met o.a. Nelleke Noordervliet, Bas Heijne en Cynthia McLeod te gast bij VPRO’S OVT LIVE. Radio 1, 10.00 uur. 

 

 • Op zaterdag 17 januari is hij te gast op het Internationale Literatuurfestival Writers Unlimited in theater aan het Spui in Den Haag, samen met o.a. Gustaaf Peek, Karin Amatmoekrim, Adriaan van Dis en Ineke van Kessel. 11.00 uur en 21.00 uur.

 • Op zondag 11 januari 2015 was Reggie Baay te gast in het programma ‘VPRO Boeken’ om te praten over zijn nieuwe boek. VPRO-televisie, NPO 1, 11.20 uur.

        U kunt de uitzending terugzien bij VPRO Boeken: http://www.npo.nl/vpro-boeken/11-01-2015/VPWON_1232833 


 • Het nieuwe boek van Reggie Baay Daar werd wat gruwelijks verricht  ligt vanaf dinsdag 13 januari 2015 in de boekwinkels.